Ar darbo sauga gali padidinti įmonės pelno rodiklius?

darbo saugaApie darbo saugą kalbama gana daug. Minėtoji sritis reikalauja išskirtinio darbdavio dėmesio – įmonės vadovas turi pasirūpinti dirbančiųjų sauga ir sveikata, imtis visų būtinų priemonių darbuotojų darbingumui išsaugoti, pasirūpinti kolektyvinėmis ir asmeninės apsaugos priemonėmis. Be to, dažnu atveju darbo sauga neatsiejama nuo saugaus elgesio instruktažų, priešgaisrinės saugos mokymų ir reguliarios darbuotojų sveikatos patikros. Tiesa, nors daugelis darbdavių su minėtaisiais reikalavimais yra susipažinę ir sąžiningai juos vykdo, tik dalis vadovų susimąsto, kokia reali šio triūso nauda.

Kam reikalinga darbo sauga?

Darbo saugos ekspertai teigia, kad didžiausias nelaimingų atsitikimų skaičius siejamas su statybos sektoriumi. Be to, minėtoji sritis susijusi ir su didžiausiu profesinių ligų rodikliu. Šiuo atveju darbo sauga reikalauja ypatingo darbdavio dėmesio, reguliarių mokymų ir nuolatinės saugos priemonių patikros. Kalbant apie saugą darbe ir profesinę riziką, itin dažnai svarstomi ir sėdimo darbo pavojai – praktika rodo, kad vis didesni profesinių ligų skaičiai siejami su darbuotojais, dirbančiais kompiuteriu. Jei sėdimas darbas neatitinka ergonomikos reikalavimų, darbuotojai skundžiasi stuburo ir kaklo skausmais, regėjimo problemomis, padidėjusia įtampa ir stresu. Ekspertai primena – nesvarbu, kokia veiklą vykdo įmonė, ji turi skirti visas jėgas darbuotojų sveikatai, emocinei ir fizinei gerovei išsaugoti.

Kodėl tai svarbu darbdaviui?

Natūraliai kyla klausimas – kodėl darbo sauga turi būti svarbi darbdaviui? Nors svarbiausią vaidmenį čia atlieka vadovo atsakomybė ir pareiga pasirūpinti darbuotojų gerove, negalima paneigti ir materialiosios pusės. Visų pirma, darbuotojas, patenkintas savo darbo vieta, jaus mažesnį nuovargį ir noriau imsis darbo. Laimingas ir sveikas kolektyvas dirba kur kas operatyviau ir našiau. Be to, atlikti tyrimai rodo, kad darbo vieta patenkinti asmenys yra kur kas lojalesni įmonei.

Lojalus darbuotojas padeda įmonei gerinti pelno rodiklius ir siekti užsibrėžtų tikslų. Tuo tarpu naujų darbuotojų apmokymas reikalauja laiko ir papildomų investicijų. Sergantys darbuotojai arba darbuotojai, patyrę nelaimingą atsitikimą darbo vietoje, sudaro papildomų sunkumų – darbdavys privalo ieškoti laikinų darbuotojų, darbų eiga tampa lėtesnė, o vykdomos veiklos produktyvumas mažėja. Galiausiai negalima pamiršti ir įvaizdžio svarbos – nuolatos auganti konkurencija pražudo silpnuosius, todėl kiekvienas verslas, norintis gyvuoti ir plėstis, turi investuoti į reklamą ir atitinkamo įvaizdžio formavimą. Atlikti tyrimai rodo, kad nemaža dalis užsienio partnerių, prieš pasirašydami bendradarbiavimo sutartį su viena ar kita bendrove, vertina darbdavio požiūrį į darbo saugą ir įmonėje dirbančių darbuotojų gerovę.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *